Dainty V Sterling Silver Ring

$12.00

Dainty Boho V Sterling Silver Ring